Pozicione pune Menaxher Projektit dhe Asistent Financiar dhe Administrativ

Ne kuader te implementimit te projektit te ri te financur nga EU, jane hapur dy pozicione te reja: Menaxher Projektit Asistent Financiar & Administrativ. Bashkengjitur jane pershkrimet e puneve respektive.

 

  pershkrim pune.zip
pershkrim pune.zip
  pershkrim pune.zip