Shitet makinë OPEL ZAFIRA nëpërmjet ankandit

Shitet makinë OPEL ZAFIRA nëpërmjet ankandit Ky ankand do të aktivizohet për një periudhë 3 javore, nga data: 28/10/2019 deri më 18/11/2019, ora 16:00. Makina OPEL ZAFIRA do të shitet duke u bazuar në rregullat si më poshtë: Në vijim gjendet një përshkrim i detajuar i makinës, gjendja aktuale, funksionaliteti si dhe foto. Shoqata SOS Fshatrat e Fëmijëve Shqipëri nuk jep asnjë garanci për mjetin e publikuar në ankand. Makina do të shitet në gjendjen ekzistuese. Makina apo pjesë të saj nuk mund të kthehen apo të rimbursohen. Në ankand mund të marrin pjesë të gjithë personat resident mbi moshën 18 vjeç, i/e aftë për të hyrë në marrëdhënie shitblerjeje, si dhe çdo operator ekonomik i interesuar që ndodhet në territorin e Republikës së Shqipërisë. Për rregullat dhe kushtet e ankandit, ju lutemi të klikoni në linkun e mëposhtëm:

 

  Rregullat dhe kushtet e ankandit-Opel Zafira.pdf
  Rregullat dhe kushtet e ankandit-Opel Zafira.pdf