SOS Fshatrat e Fëmijëve
1
2
3

     

Vizioni

Print

 

Çdo fëmijë është pjesëtar i një familjeje dhe rritet me dashuri, respekt dhe siguri.

Çdo fëmijë rritet me respekt.

Çdo fëmijë rritet i sigurtë.

 

MENU