SOS Fshatrat e Fëmijëve
1
2
3

     

Ju jeni këtu: Publikime

Zhvillimi i OSHC-ve per Familjet kujdestare ne Shqiperi

Print

 

Zhvillimi i OSHC-ve per Familjet kujdestare ne Shqiperi

  Zhvillimi i OSHC-ve per Familjet Kujdestare ne Shqiperi.pdf    

Udhëzuesi I Kombeve të Bashkuara për Kujdesin Alternativ

Print

(SOS publication, Un Guidelines)

 

Udhëzuesi I Kombeve të Bashkuara për  Kujdesin Alternativ

  Udhëzuesi I Kombeve të Bashkuara për Kujdesin Alternativ    

Standartet Cilësore të Përkujdesit

Print

(Copy of standards)

 

Standartet Cilësore të Përkujdesit

  Standartet Cilësore të Përkujdesit    

Manual Trajnimi per Kujdesin Alternativ

Print

 

Manual Trajnimi per Kujdesin Alternativ

  Manual Trajnimi per Kujdesin Alternativ    

Të rinjtë pa kujdes prindëror Praktika, legjislacioni dhe te drejtat

Print

Young People Leaving Care In Albania Practices, Legislation and Rights

 

Të rinjtë pa kujdes prindëror Praktika, legjislacioni dhe te drejtat

  Të rinjtë pa kujdes prindëror Praktika, legjislacioni dhe te drejtat   Young People Leaving Care In Albania Practices, Legislation and Rights    

Peer-Research-FinalReport-Albania-EN

Print

 

Peer-Research-FinalReport-Albania-EN

  Peer Research FinalReport Albania EN    

Statusi Jetimit Analize Ligjore SOS AL

Print

 

Statusi Jetimit Analize Ligjore  SOS AL

  SOS AL Statusi Jetimit Analize Ligjore    

MENU