TORs per produkte blegtorale dhe artikuj bujqesore per Humanitarian Appeal -Afati I fundit eshte datë 30.11.2020, ora 16:30

 


Kriteret jane tek linku i me poshtem per the gjitha kerkesat per oferta

TORs per produkte blegtorale dhe artikuj bujqesore per Humanitarian Appeal