Posted on September J 2023 on 8:31 pm in

FTESË PËR OFERTË -LYERJE, RIKONSTRUKSIONE DHE PUNIME ELEKTRIKEFTESË PËR OFERTË  ME OBJEKT: LYERJE, RIKONSTRUKSIONE DHE PUNIME ELEKTRIKE NË SOS FSHATRAT E FËMIJËVË SHQIPËRI Detajet jane ne linkun e me poshtem: Ftese per oferte-Lyerje, Rikonstruksione dhe Punime elektrikePosted on September J 2023 on 8:15 am in

Ftese per oferte “Kartolinat 2023”Per ftesen per oferte te kartolinava 2023 me poshte jane detajet: FINAL_Ftese per oferte_Kartolinat 2023