Çfarë Bëjmë Ne - SOS Fshtrat e Fëmijëve

Çfarë Bëjmë Ne

Qasja jonë

Çdo fëmijë dhe i ri është unik – ata kanë nevojat e tyre, vijnë nga rrethana të ndryshme dhe kanë një potencial individual për të ndikuar në botë. Ky mirëkuptim është në qendër të gjithçkaje që bëjmë – për të ofruar kujdes dhe mbështetje që është e përshtatshme për nevojat e çdo fëmije, të riu dhe familjeje me të cilën punojmë, që merr parasysh përvojat, kulturën dhe dëshirat e tyre.

Ne punojmë me çdo fëmijë dhe të ri në mënyrë që zëri i tyre të dëgjohet dhe ata të kenë fjalën për kujdesin dhe mbështetjen që marrin.

Çfarë bëjmë ne

Parandalimi

Mbajtja e familjeve së bashku dhe parandalimi i ndarjes fëmijë-familje

Nëse është e mundur, vendi më i mirë për rritjen e fëmijëve është brenda familjes së tyre. Aktivitetet tona variojnë nga puna e drejtpërdrejtë me familjet dhe komunitetet, tek kërkimi mbi arsyet e ndarjes së familjes, tek zhvillimi dhe ndarja e materialeve trajnuese në lidhje me prindërimin dhe shëndetin mendor.

Mbrojtja

Sigurimi i kujdesit dhe mbrojtjes kur nuk ka familje ose nuk është në interesin më të mirë të fëmijës ose të riut të qëndrojë në familje

Aktivitetet tona përfshijnë kujdesin e drejtpërdrejtë për fëmijët dhe të rinjtë, edhe në raste urgjente; duke punuar me partnerët për të trajnuar prindërit kujdestarë dhe me qeveritë për të zbatuar standardet e kujdesit; mbështetja e të rinjve për t’u bërë të mbështetur te vetja, dhe shumë më tepër.

Avokimi

Ndryshimi i politikës dhe praktikës për të përmirësuar situatën e fëmijëve dhe të rinjve pa kujdes prindëror ose në rrezik për ta humbur atë.

Kjo shtyllë veprimi përqendrohet në ndryshimin sistemik. Ndër aktivitetet e tjera, ne punojmë me partnerë për të krijuar platforma për fëmijët dhe të rinjtë për të sjellë çështjet me të cilat përballen në diskutime në nivel lokal, kombëtar dhe global.