Dhuro Online - SOS Fshtrat e Fëmijëve
Çdo fëmijë ka të drejtë të rritet në një ambient të dashur dhe të kujdesshëm familjar.

Fatkeqësisht, ka fëmijë që janë në rrezik të rriten vetëm, për shkak të pamundësive, neglizhencës, abuzimit apo braktisjes. DHURO këtu që asnjë fëmijë të mos rritet vetëm!

  01
  02
  03

  Dhurimi juaj

  leke


  .00

  Dhurimi juaj ndryshon jetë! A jeni gati të kapni dorën e tyre?

  Dhuroni dhe bëhuni një Mik SOS.

  Zgjidhni shumën e dhurimit

  Frekuenca

  Me dhurimin tuaj mujor, ju mbështesni fëmijët pa kujdes prindëror.

  Prej 28 vitesh, SOS Fshatrat e Fëmijëve në Shqipëri po ndihmon fëmijë të cilët përballen me sfida dhe kanë histori të vështira familjare. Detyra jonë nuk është vetëm t'i shoqërojmë teksa rriten, por të përmirësojmë rrënjësisht jetët e tyre. Çdo ditë, ju japim atyre dashurinë, sigurinë dhe familjen e munguar. I mbështesim teksa arsimohen, duke i fuqizuar dhe orientuar drejt zgjedhjeve të duhura.

  Puna jonë nuk është e kufizuar në një ditë, një javë, një muaj apo një vit.
  SOS Fshatrat e Fëmijëve merr dhe mban përgjegjësi për fëmijët që ofron kujdes, për shumë vite, derisa ata bëhen të pavarur. Ne jemi aty per të gjithë fëmijët, për të parandaluar ndarjen e familjes biologjike dhe për të mbrojtur çdo fëmijë që ngelet vetëm.

  Na ndihmoni të mbështesim më shumë fëmijë, në mënyrë që asnjë fëmijë të mos rritet vetëm!

  car rental tirana real estate saranda