Donate Wishlist - SOS Fshtrat e Fëmijëve

Kapma dorën

Mos më lër të rritem vetëm

#DëshiraZemre

Ti ke fuqinë të ndryshosh botën e tyre

#DëshiraZemre

Ti ke fuqinë të ndryshosh botën e tyre

#DëshiraZemre

Ti ke fuqinë të ndryshosh botën e tyre

Çdo fëmijë ka të drejtë të rritet në një ambient të dashur dhe të kujdesshëm familjar.
Fatkeqësisht, ka fëmijë që janë në rrezik të rriten vetëm, për shkak të pamundësive, neglizhencës, abuzimit apo braktisjes. Dëshira e tyre më e madhe është që të mos jenë më kurrë vetëm…
Kur dëshira e një fëmije është kaq thelbësore, kjo dëshirë do të thotë gjithçka!
Bëj dhurimin që ndryshon jetë… një dhurim që siguron se dëshira “për të mos qenë më kurrë vetëm”, të bëhet realitet!

  01
  02
  03

  Dhurimi juaj

  leke


  .00

  Dhurimi juaj ndryshon jetë! A jeni gati të kapni dorën e tyre?

  Dhuroni dhe bëhuni një Mik SOS.

  Zgjidhni shumën e dhurimit

  Frekuenca

  Me dhurimin tuaj mujor, ju mbështesni fëmijët pa kujdes prindëror.

  Mos më lër të rritem vetëm

  Mos më lër të rritem vetëm

  Me mbështetjen tuaj dhe dhurimet e rregullta mujore
  JU NDIHMONI:

  Fëmijët dhe të rinjtë e përfshirë në programet tona

  Si SOS MIK ynë

  Prej 28 vitesh, SOS Fshatrat e Fëmijëve në Shqipëri po ndihmon fëmijë të cilët përballen me sfida dhe kanë histori të vështira familjare. Detyra jonë nuk është vetëm ti shoqërojmë teksa rriten, por të ndryshojmë rrënjësisht jetët e tyre për mirë. Çdo ditë, ju japim atyre dashurinë, sigurinë dhe familjen e munguar. I mbështesim teksa arsimohen, duke i fuqizuar dhe orientuar drejt zgjedhjeve të duhura.

  Puna jonë nuk është e kufizuar në një ditë, një javë, një muaj apo një vit.
  SOS Fshatrat e Fëmijëve merr dhe mban përgjegjësi për fëmijët që ofron kujdes, për shumë vite, derisa ata bëhen të pavarur. Ne jemi aty per të gjithë fëmijët, për të parandaluar ndarjen e familjes biologjike dhe për të mbrojtur çdo fëmijë që ngelet vetëm.

  Na ndihmoni të mbështesim më shumë fëmijë - në mënyrë që asnjë fëmijë të mos rritet vetëm!

  Histori Jetësore

  Ada*, 11 vjeç

  “I dashur ditar, po të shkruaj sepse nuk dua t'i ndaj dëshirat e mia me prindërit e mi. E di që nuk do të mund bëjnë ato realitet dhe kjo do shkaktojë trishtim në sytë e tyre…”

  - kishte shkruar Ada në fletoren e saj, të cilën e quan “Ditari i Adës”;

  Puna për të mbajtur familjet të bashkuara është superfuqia jonë!...

  Eli*, sot jo më një fëmijë.

  Jeta ime ka qenë një udhëtim i veçantë. Unë kam pasur rastin të rritem në një mjedis të ndryshëm nga shumica e moshatarëve të mi, por në një mënyrë shumë të bukur. Në vitin 1999 u vendosa në SOS Fshati i Fëmijëve Tiranë pasi familja ime u nda. Isha e frikësuar, e hutuar, por edhe pak kurioze. ""Cfarë është ky vend?"" mendova.

  Një histori ndryshe për disa, por e njëjta për disa të tjerë….

  Pyetjet më të shpeshta

  Shpërndaje në rrjetet sociale

  Ada*, 11 years old

  Working to keep families together is our superpower!

  “Dear diary, I’m writing to you because I don’t want to share my wishes with my parents. I know that they will not be able to make it happen for me, and this causes sadness in their eyes…” 

  Ada had written in her notebook, which she named “Ada’s Diary”.

  Ada’s mother is unable to work due to her mental health conditions, and occasionally she is unable to care for girls. Ada’s grandmother is available to help, but she is old and in poor health. Ada’s father is the only provider of food for the family, but not having a profession makes it even harder for him to find a job. Ada and her sister did not attend school regularly.

  They had been experiencing a decline in their school results despite the support and care shown by her grandmother and father. Their family situation affected their performance at school and their relationship with peers. For Ada her best friend was only her older sister who understand her, and her notebook.
  Ada’s journey with the SOS Children’s Villages in Albania started three years ago. In a time, when her parents were struggling to keep the family together and were having difficulties in providing the care and stability that the children need.
  Through SOS Children’s Villages projects in prevention and protection, every family member got the support needed to help them thrive and make their family succeed. Our colleagues made sure that Ada’s mother took all the needed medications and supported her in accessing social and healthcare services.

  Fredi*, her father, participated in various parenting workshops to improve his parental skills. Ada and her sister were supported with psychological consulting and education, including school supplies, learning materials and after-school help. Ada and her family members worked together with the social workers, and experts to strengthen the family.

  During a training session after a year of receiving support, Fredi said:
  “I don’t drink, I don’t smoke, I work hard, I love my family, and I take care of my children, my wife and my mother. We all face challenges at different times, but some struggles can be more difficult than others. My situation has taught me that we should be less judgmental and more supportive of those going through difficult times. Through my experiences, I have come to understand that even simple acts of kindness can have a significant impact on those who are struggling with various challenges in their lives.”

  In our work, together with partners, donors, communities, local municipalities we enable children to grow up with the bonds they need to develop and become their strongest selves. We enable families to find better ways of being there for each other.
  *Kindly note that for privacy and child protection reasons, we have changed the original names of the children.”

  Be our partner in supporting more children to stay and grow with their families.

  Eli*, no longer a child today

  A different story for some, but the same for others
  I grew up in SOS Children’s Village Tirana together with other children. Now that I remember in the first days, I thought that the only thing I and them had in common were our sad stories. They were my brothers and sisters, and we were all similar and unique in our own ways.

  To better understand, let's start from the beginning of Eli's story.

  In 1999, I was placed in the SOS Children’s Village Tirana after my family split up. I was scared and confused but also a little but curious. “What is this place?” I though. “Welcome to the family”, was the first phrase the SOS mother said to me. I quickly learned that it is called a family for a reason. The most important person for us in it was the mother. Her efforts to take care of us make her the most important in our eyes. Even though we were not siblings by blood, we became more than that. Although I was only 10 years old, my life in the SOS Children’s Village Tirana felt like a fresh start. I learned to warmly live with people whom I never knew or expected to encounter in my lifetime.

  As we mature, we come to realize that happiness can be found even in the midst of sorrowful tales. During my time in the village, I developed a newfound appreciation for the love that comes with having siblings. Sara* and Ani* became my sisters in the household, and together we shared both our troubles and aspirations. We played, laughed, and even shed tears together. Hand in hand, we grew up alongside each other and created countless cherished memories. Is that the entirety of what a sister represents in the end?

  In the village, I discovered my love for sports and aspired to become the best possible version of myself.
  Through hard work and the support of those who believed in me, I succeeded. I was able to graduate from the University of Sports. I am proud not only of my achievements, but also of the happiness I brought to my family and supporters. My life has been a great journey. I have had the chance to grow in a different environment from most of my peers but in a very beautiful way. As a mother of two children, I now comprehend the significance of love, shelter, and family. Today, I can realize how much spiritual fulfilment I received where I grew up.
  Sometimes it feels like I am part of a story written in a book where only my imagination can give life to the words. My sister Sara* tells me of being very poetic but I like it. I want to see life this way, open to accept the future surprises that life can bring.
  *Kindly note that for privacy and child protection reasons, we have changed the original names of the children.”

  Give children the chance for a better future.

  Ada*, 11 vjeç

  Puna për të mbajtur familjet të bashkuara është superfuqia jonë!
  “I dashur ditar, po të shkruaj sepse nuk dua t’i ndaj dëshirat e mia me prindërit e mi. E di që nuk do të mund bëjnë ato realitet dhe kjo do shkaktojë trishtim në sytë e tyre…”
  Ada kishte shkruar Ada në fletoren e saj, të cilën e quan “Ditari i Adës”.
  Nëna e Adës nuk është në gjendje të punojë për shkak të shëndetit mendor dhe herë pas here ajo nuk është në gjendje të kujdeset për vajzat. Gjyshja e Adës është në dispozicion për të ndihmuar, por ajo është e moshuar dhe me shëndet të dobët. Babai i Adës është i vetmi që punon dhe siguron ushqim për familjen, por mungesa e një profesioni ja bën më të vështirë gjetjen e një pune. Ada dhe motra e saj nuk shkonin rregullisht në shkollë. Situata e tyre familjare ndikon në performancën e tyre në shkollë dhe në marrëdhëniet e tyre me bashkëmoshatarët. Për Adën shoqja e saj më e mirë ishte vetëm motra e madhe, që e kuptonte dhe fletorja e saj.
  Rrugëtimi i Adës me SOS Fshatrat e Fëmijëve në Shqipëri filloi tre vjet më parë. Në një kohë kur prindërit e saj po luftonin për të mbajtur familjen të bashkuar dhe kishin vështirësi në sigurimin e kujdesit dhe stabilitetit që u nevojitet fëmijëve.
  Nëpërmjet projekteve të SOS Fshatrat e Fëmijëve në parandalim dhe mbrojtje, çdo anëtar i familjes mori mbështetjen e nevojshme për t’i ndihmuar ata të ecin përpara dhe ta bëjnë familjen e tyre të ketë sukses. Kolegët tanë u siguruan që nëna e Adës të merrte të gjitha medikamentet e nevojshme dhe e mbështetën në aksesin e shërbimeve sociale dhe shëndetësore.
  Fredi*, babai i saj, mori pjesë në seminare të ndryshme prindërore për të përmirësuar aftësitë e tij prindërore. Ada dhe motra e saj u mbështetën me këshillim psikologjik dhe edukim, duke përfshirë pajisje shkollore, materiale mësimore dhe ndihmë me lesksione pas shkollës. Ada dhe anëtarët e familjes së saj punuan së bashku me punonjës socialë dhe ekspertë për të forcuar familjen.

  Gjatë një seance trajnimi pas një viti mbështetjeje, Fredi tha:

  “Unë nuk pi alkool, nuk pi duhan, punoj shumë, e dua familjen time dhe kujdesem për fëmijët, gruan dhe nënën time. Të gjithë përballemi me sfida në periudha të ndryshme të jetës, por disa sfida qëllojnë të jenë më të vështira se ca të tjera. Situata ime më ka mësuar se duhet të jemi më pak gjykues dhe më shumë mbështetës ndaj atyre që po kalojnë periudha të vështira. Përmes përvojave të mia, kam kuptuar se edhe veprimet e thjeshta të mirësisë mund të kenë një ndikim të rëndësishëm tek ata që po përballen me sfida të ndryshme në jetën e tyre.”

  Ne në SOS Fshatrat e Fëmijëve punojmë së bashku me partnerë, donatorë, komunitete, bashki lokale t’u mundësojmë fëmijëve të rriten me ato mardhwnie që u nevojiten për t’u zhvilluar dhe për t’u bërë vetja e tyre më e fortë. Ne u mundësojmë familjeve të gjejnë mënyra më të mira për të qenë pranë njëri-tjetrit.

  *Keni parasysh se për arsye të privatësisë dhe mbrojtjes së fëmijëve, ne kemi ndryshuar emrat origjinalë të fëmijëve.”

  Bëhu partneri ynë në mbështetjen e më shumë fëmijëve; që të qëndrojnë dhe të rriten me familjet e tyre

  Eli*, sot nuk është më fëmijë

  Një histori ndryshe për disa, por e njëjta për disa të tjerë.
  Jam rritur në SOS Fshati i Fëmijëve Tiranë së bashku me shumë fëmijë të tjerë. Tani që më kujtohet, në ditët e para mendova se e vetmja gjë e përbashkët që unë dhe ata kishim ishin historitë tona të trishta. Ata ishin vëllezërit dhe motrat e mia dhe ne të gjithë ishim aq të ngjashëm sa dhe unikë në mënyrat tona.

  Për ta kuptuar më mirë, le të fillojmë nga fillimi i historisë sonë.

  Në vitin 1999 u vendosa në SOS Fshati i Fëmijëve Tiranë pasi familja ime u nda. Isha e frikësuar, e hutuar, por edhe pak kurioze. “Cfarë është ky vend?” mendova. “Mirë se erdhe në familje”, ishte fraza e parë që më tha nëna SOS. Mësova shpejt se quhet familje për një arsye. Personi më i rëndësishëm për ne në të ishte nëna. Përpjekjet e saj për t’u kujdesur për ne e bënin atë më të rëndësishmen në sytë tanë. Edhe pse nuk ishim vëllezër e motra nga gjaku, u bëmë më shumë se kaq. Ndonëse isha vetëm 10 vjeç, jeta ime në SOS Fshatin e Fëmijëve Tiranë u ndje si një fillim i ri. Mësova të jetoj ngrohtësisht me njerëz që nuk i njihja apo prisja t’i takoja gjatë jetës sime.

  Ndërsa maturohemi, kuptojmë se lumturia mund të gjendet edhe në mes të historive të trishta. Gjatë kohës sime në fshat, kam krijuar një vlerësim të ri për dashurinë që vjen nga të pasurit vëllezër e motra. Sara* dhe Ani* u bënë motrat e mia të familjes dhe së bashku ne ndamë të gjitha problemet dhe aspiratat tona. Luajtëm, qeshëm, madje derdhëm edhe lot bashkë. Dorë për dore, ne u rritëm përkrah njëri-tjetrës dhe krijuam kujtime të panumërta. E në fund të fundit a nuk është kjo cka përfaqëson një moter, dashuri dhe të plot kujtime fëmijërie sëbashku.

  Në fshat zbulova dashurinë për sportin dhe aspirova të bëhesha versioni më i mirë i vetes. Me punë te palodhur dhe mbështetjen e atyre që besuan tek unë, ia dola. Unë arrita të diplomohem në Universitetin e Sporteve. Sot, jam krenare jo vetëm për arritjet e mia, por edhe për lumturinë që i solla familjes dhe mbështetësve të mi.

  Jeta ime ka qenë një udhëtim i veçantë. Unë kam pasur rastin të rritem në një mjedis të ndryshëm nga shumica e moshatarëve të mi, por në një mënyrë shumë të bukur.

  Si nënë e dy fëmijëve, tani e kuptoj rëndësinë e dashurisë, strehimit dhe familjes. Sot, mund ta kuptoj se sa shumë përmbushje shpirtërore kam marrë aty ku jam rritur.

  Ndonjëherë më duket sikur jam pjesë e një historie të shkruar në një libër ku vetëm imagjinata ime mund t’i japë jetë fjalëve. Motra ime Sara* më thotë se jam shumë poetike, por mua më pëlqen. Unë dua ta shoh jetën në këtë mënyrë, të hapur për të pranuar surprizat e ardhshme që mund të më sjellë jeta.

  *Keni parasysh se për arsye të privatësisë dhe mbrojtjes së fëmijëve, ne kemi ndryshuar emrat origjinalë të fëmijëve.”

  Jepu fëmijëve mundësinë e një të ardhme më të mirë!