2016 – 2018

Eshtë firmosur një marrveshje me organizatën “Save the Children” për financimin e projektit “Shërbimet e Fuqizimit të Familjes ofrohen dhe janë të aksesueshme për të gjitha familjet e Bashkisë Shkodër”.

Viti 2015

Fushata advokuese "Kujdesu për muame qëllim për të nxitur dhe zhvilluar tipologji të reja/adekuate të shërbimeve të kujdesit në vend, veçanërisht Familjen Kujdestare

3 Dhjetor 2015

Fillon Projekti i Fuqizimi te Familjes në Thumanë, Tiranë (Financuar totalisht nga Antea Cement)

2011- 2014

në Shkodër u implementua një Projekt Edukimi në një shkollë egjiptiane me mbështetjen e SOS KDI dhe Programit Rajonal të Zhvillimit

2013

Projekti "Përmirësimi Aftësive Jetësore" u mbështet nga programi Rinia në Veprim i Komisionit Europian. 24 të rinj pa kujdes prindëror nga vendet e BE-së dhe Europës Lindore rritën kompetencat dhe vetëbesimin për qënë të përgatitur për jetë të pavarur

2011 – 2012

U zbatua projekti "Peer Research" (Të drejtat e fëmijëve në Kujdes Alternativ: plotësimin e hendekut përmes Kërkimit të Bashkëmoshatarëve), mbështetur nga fondet ndërkombëtare të BE-së, dhe u realizua në 4 shtete: Shqipëria, Republika Çeke, Poloni dhe Finlanda

2009-2013

Fushata "Unë Vlej”

1 Maj 2008

Fillon Projekti i Fuqizimit të Familjes në qytetin e Shkodrës

1 Shkurt 2007

Fillon Projekti i Fuqizimit të Familjes, Don Bosko, Tiranë

1 Janar 2006

Fillon Projekti i Fuqizimit të Familjes, Sauk, Tiranë

5 Gusht 2006

Komuniteti Rinor Nr. 3 u hap për të rinjtë.

2001

Komuniteti Rinor Nr. 1 u hap për të rinjtë.

16 Shtator 1996

Hapja e Shkollës Hermann Gmeiner

1 Shtator 1995

Hapja e SOS Kopshtit

18 Tetor 1996

Përurimi zyrtar i SOS Fshatrat e Fëmijëve Shqipëri

7 Korrik 1995

Krijimi i dy familjeve të para të SOS Fshatit të Fëmijëve Tiranë;

1993- 1995

duke filluar punën për ndërtimin e shtëpive për fëmijët

1993

Marreveshja e Bashkëpunimit midis qeverisë shqiptare dhe SOS KINDERDORF INTERNATIONAL për hapjen e SOS Fshatit të Fëmijëve Shqipëri; .

1949

Shoqata është themeluar në vitin 1949 nga Humanisti i madh austriak, Hermann Gmeiner (23.06.1919 deri 26.04.1986). Ai ndërtoi Fshatin e pare SOS në qytetin Imst te Austrise pas Luftës së Dytë Botërore, për fëmijët të cilët humbën prindërit e tyre.