Shpallja e Tenderit Archives - SOS Fshtrat e Fëmijëve

Eksperti /grup ekspertësh për ofrimin e trajnimit “Ri-integrimi i fëmijëve në familen biologjike’

Ftesë për ofertë​ Me objekt: Kontraktimi i një eksperti /grup ekspertësh / kompanie për ofrimin e trajnimit të profesionistëve lokalë të fushës së mbrojtjes sociale në Tiranë dhe Shkodër me temën “Ri-integrimi i fëmijëve në familen biologjike’. SOS Fshatrat e Fëmijëve Shqipëri (SOS AL) është një organizatë joqeveritare, jofitimprurëse dhe anëtare aktive e Federatës SOS […]