Kontakt

Na Kontaktoni

Adresa:Rruga Qemal Stafa, P 1, Ap.15, Kati IV
Email:info@soskd.org.al
Telefon:+355 44 536 901

Politikat e Privatësisë

Mbrojtja e të dhënave personale Sos Fshati i Fëmijëve sqaron se informacioni i dhënë nga Ju do të përpunohet sipas qëllimit të dhënë ose miratimit Tuaj ose sipas kushteve të Legjislacionit Shqiptar.
Këto të dhëna nuk u jepen palëve të treta pa marrë miratimin tuaj paraprak në përputhje me Legjislacionin Shqiptar për mbrojten e të dhënave personale.
Çdo informacion i dhënë është në përputhje me Ligjin Shqiptar nr. 9887 datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale si dhe Rregulloreve të tjera shtesë.”
Gjithashtu, përdoruesi konfirmon se të dhënat e paraqitura janë autentike dhe të sakta. Në momentin e depozitimit të këtyre të dhënave, përdoruesi pranon që keto të dhëna të përdoren për qëllime të brendshme në organizatë si dhe pranon përpunimin e tyre.
Bazuar në Ligjin nr. 9887 datë 10.03.2008 përdoruesi nëpërmjet një kërkese ka të drejë të shohë të dhënat e tij personale të depozituara në mënyrë të vullnetshme ose mund të kërkojë t’i korrigjojë ato.