Misioni & Vizioni - SOS Fshtrat e Fëmijëve

Misioni & Vizioni

SOS Children's Villages është organizata më e madhe në botë e fokusuar në sigurimin që fëmijët dhe të rinjtë pa kujdes prindëror ose në rrezik për ta humbur atë - rriten me kujdesin, marrëdhëniet dhe mbështetjen që kanë nevojë për të arritur potencialin dhe për t'u bërë vetja e tyre më e fortë.

Ne mbështesim familjet në rrezik, parandalojmë ndarjen e fëmijëve nga prindërit biologjikë dhe kujdesemi për fëmijët që tashmë kanë humbur kujdesin prindëror. Kur qëndrimi me familjen e tyre biologjike, nuk është në interesin më të mirë të një fëmije apo të një të riu, ne u sigurojmë kujdes dhe mbështetje cilësore, të përshtatur për nevojat e tyre unike, përvojat dhe kulturën. Ne punojmë me komunitete dhe partnerë për të garantuar që respektohen interesat dhe të drejtat e të gjithë fëmijëve.

Historia jonë

Themeluesi i modelit të SOS Fshatrat e Fëmijëve është austriani Hermann Gmeiner. Bashkë me Mariën Hofer, Josefin Jestl, Ludwig Kögel, Herbert Pfanner dhe Hedwig Weingartner, ai vendosi të bënte një ndryshim në periudhën pas Luftës së Dytë Botërore, nxitur nga një fenomen i përhapur e problematik: mijëra fëmijë kishin humbur familjet e tyre. Nën udhëzimin e tyre, organizata dhe shumë vullnetarë të saj, ishin pionierë të një modeli inovativ të kujdesit alternativ – që përqendrohej në ofrimin e marrëdhënieve të besueshme te fëmijët, të ngjashme me një familje, që krijuan siguri dhe një vend të vërtetë të përkatësisë.

Në vitin 1949, u themelua SOS Fshati i Parë i Fëmijëve në Imst, Austria. Në vitet 1960, modeli i SOS përhapet përtej kufijve të Evropës dhe organizata rritet shpejt, duke u bërë Federata Botërore e SOS Children’s Villages International në vitin 1964.

Sot, Federata përfshin mbi 136 shoqata kombëtare të SOS Fshatrat e Fëmijëve. Si anëtarë të federatës, çdo shoqatë SOS Fshatrat e Fëmijëve – përfshirë edhe SOS Fshatrat e Fëmijëve në Shqipëri – është e përkushtuar në zbatimin e statutit të federatës, standardeve për kujdesin cilësor të fëmijëve, dhe praktikave strikte financiare e administrative.

Vizioni ynë

Brenda një familjeje, çdo fëmijë është i mbrojtur dhe gëzon një ndjenjë të përkatësisë. Fëmijët mësojnë vlerat, ndajnë përgjegjësitë dhe formojnë lidhje të përjetshme. Përmes dashurisë dhe pranimit, plagët emocionale shërohen, dhe ndërtohet besimi.
Çfarë vërtet ka rëndësi është që fëmijët dhe të rinjtë kanë një ndjenjë të përkatësisë, të rrethuar nga individë që kujdesen për ta, në të cilët mund të mbështeten dhe besojnë, dhe që janë në dispozicion kur fëmijët kanë më shumë nevojë për dikë. Një marrëdhënie që nxit dhe është e besueshme, është në themel të një mjedisi familjar që krijojmë për çdo fëmijë dhe të ri.

Misioni ynë

Ne ndërtojmë familje për fëmijët në nevojë, i ndihmojmë të formojnë të ardhmen e tyre, dhe marrim pjesë në zhvillimin e komuniteteve të tyre.

Jemi këtu për fëmijët dhe të rinjtë, pa marrë parasysh origjinën e tyre, përvojën, kulturën, trashëgiminë, besimin fetar, orientimin seksual, qëndrimin politik, gjininë, aftësinë ose prejardhjen.
Ata janë prioriteti ynë, dhe bëjmë çdo gjë të mundshme për të siguruar që ata rriten me besim dhe ndjenjën e përkatësisë.
Çdo fëmijë i përket një familjeje dhe rritet në një mjedis dashurie, respekti dhe sigurie.

Vlerat tona

Këto vlera qëndrueshëm udhëheqin veprimet tona, vendimet dhe marrëdhëniet tona – ndërsa punojmë drejt përmbushjes së misionit tonë.

Përqasja jonë

Përqasja jonë është e fokusuar në konceptin se çdo fëmijë dhe i ri është unik – fëmijët kanë nevoja dhe përvoja të ndryshme dhe kanë një potencial individual për të ndikuar në botë. Prandaj, programet dhe shërbimet tona janë të projektuara për t’u përshtatur me individë, kultura dhe kontekste të ndryshme.
Ne besojmë se vizioni ynë për thyerjen e ciklit të neglizhimit, keqtrajtimit dhe braktisjes së fëmijëve mund të arrihet vetëm përmes bashkëpunimit.
Për këtë qëllim, ne bëjmë partneritete të rregullta me korporata, qeveri, institucione dhe individë në çdo cep të globit – ndonjëherë për mbledhje fondesh, ndonjëherë për projekte të përbashkëta – por gjithmonë me një përkushtim të madh reciprok, për të sjellë një ndryshim për mirë te fëmijët dhe të rinjtë në grupin tonë të synuar.

Na u bashko në këtë rrugëtim, dhe jep suportin tënd!