Sponsorizimi Korporativ - SOS Fshtrat e Fëmijëve

Sponsorizimi Korporativ

Si sponsor, ju mund të dhuroni mbështetje financiare për një ose më shumë paketa shërbimesh direkte dhe në këmbim, ju merrni mirënjohje për këtë.

Në varësi të mundësive dhe dëshirave tuaja, ju mund t'u siguroni fëmijëve:

Përveç kësaj, ju gjithashtu mund t'i mbështesni fëmijët me produkte dhe shërbime.

Si të bëheni mik SOS?

Mënyra se si mund të bëhesh SOS Miku ynë dhe të shoqërosh në mënyrë simbolike fëmijët në rrugën e rritjes së tyre është shumë e thjeshtë.

Dhurime Materiale

Dhurime në Shërbime

car rental tirana real estate saranda